Content slider

  • Boende för ungdomar
    med funktionsnedsättning

  • Hos oss bor du i eget rum

Frontpage News Events

Nyheter

Pusselkväll

Vi har möblerat om i pysselrummet för bättre tillgänglighet och mysfaktor
Alla nyheter

Kalender

Alltid öppet

Alltid öppet
Häggviksvägen 4, Sollentuna
Häggviks Ungdomsboene är alltid öppet
Till kalender

Förhandstitt

Välkommen till Häggviks Ungdomsboende.

Häggviks Ungdomsboende erbjuder sjudygnsboende för ungdomar som studerar vid gymnasiesärskola eller liknande verksamhet och har en lindrig/måttlig utvecklingsstörning och/eller en autismdiagnos. Vi har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Med kompetenta och engagerade medarbetare förbereder vi ungdomarna för ett vuxenliv ute i samhället och ger dem färdigheter att klara ett så självständigt liv och boende som möjligt.​​ Vi har ett nära samarbete med Häggviks Gymnasium (gymnasium för elever med autism samt gymnasiesärskola), som ligger i direkt anslutning till Häggviks Ungdsomboende.

Häggviks Ungdomsboende ingår i Utvecklingspedagogik

Utvecklingspedagogik Sverige AB är ett välfärdsföretag som drivits långsiktigt sedan starten 1994. Grundbulten hos Utvecklingspedagogik är, och har alltid varit, att skapa ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Våra verksamheter drivs med kvalitetsfokus, ständig utveckling och individuellt utformade insatser för elever och brukare.

Här kan du läsa mer om Utvecklingspedagogik