Utvecklingspedagogik Sverige AB har förvärvat Balders hus AB och Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB

Utvecklingspedagogik bedriver utbildnings- och omsorgsverksamheter för barn,unga och vuxna med funktionsnedsättning. Med hög kvalitet, individuellt utformade insatser och ständig utveckling ökar vi kunskaperna, livskvaliteten och delaktigheten i samhället för våra elever och brukare. Vi driver Svedenskolan Mälarhöjden, Svedenskolan Bergshamra, Sveden Fritid, Häggviks Gymnasium, Häggvik Fritid, Häggviks Ungdomsboende, Rudebacken och Cameleonten. Utvecklingspedagogik har förvärvat Balders hus AB, beläget i Norrtälje och Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB (Lunaverksamheterna), vars verksamheter finns i Bromma, Aspudden och på Lidingö.

– Tack vare deras höga kvalitet och samt att deras utbud liknar det som finns hos våra tidigare verksamheter passar Balders hus och Stockholms Barn & Ungdomsstöd mycket väl in hos Utvecklingspedagogik. Genom förvärven skapar vi en fortsatt stabil och långsiktig plattform för framtiden. Vi kommer kunna erbjuda elever och brukare fler verksamheter att välja mellan inom Utvecklingspedagogik och kommer att verka på ett geografiskt större område. Förvärven kommer inte att innebära några förändringar för elever och brukare. Vi är stolta över att vi blev tillfrågade om att förvärva Balders hus och Stockholms Barn & Ungdomsstöd. Nu ser vi fram emot att tillsammans med våra nya verksamheter fortsätta vår ständiga utveckling, säger Niklas Ahlström, vd för Utvecklingspedagogik Sverige AB.

– Jag valde att sälja till dem jag tycker är bäst, till Utvecklingspedagogik. De har lång erfarenhet och driver sina verksamheter med hög kvalitet och en vilja att utveckla dem, säger Anna Bjurenstam, tidigare ägare av Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB.

– Det känns helt rätt att lämna över till Utvecklingspedagogik. Balders hus kommer nu att ingå i ett större sammanhang och vi känner oss trygga med att det är de som ska driva och utveckla verksamheterna, säger Gunilla Lund och Marianne Mellberg, tidigare ägare av Balders hus.

Utvecklingspedagogik har efter förvärven verksamheter som omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, korttidstillsyn, korttidsvistelse, ungdomsboende och daglig verksamhet. Kösystemen till samtliga verksamheter kommer att fungera som tidigare.

www.utvecklingspedagogik.se
www.baldershus.com
www.lunaskolan.se

 

Nyheter

Pusselkväll

Vi har möblerat om i pysselrummet för bättre tillgänglighet och mysfaktor